Başvuru Koşulları

  • Resmi KOBİ tanımına giren hakim ortağı ya da sahibi kadın olan,
  • Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletme sahibi kadın girişimcilerimiz,

Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na başvurabilirler.

Değerlendirme Kriterleri

Kriterler kategoriler arasında farklılaşacak olup başvurular, risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma, finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine sürdürülebilir katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş ve etki yaratmış olma gibi kriterler kapsamında değerlendirilecektir