Kadın Girişimci Araştırması sonuçları açıklandı!

ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Ecevit’in koordinatörlüğünde ve bankamız desteğiyle gerçekleşen, kadın girişimci profilini ortaya çıkarmayı, sorunları saptamayı, beklenti ve talepleri ortaya koymayı, kadın girişimcileri destekleyen mekanizmaları belirlemeyi hedeflediğimiz "Kadın Girişimciliği Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Kadın girişimcilerin yaşlarının 22 ile 68 arasında değiştiği iki aşamalı yürütülen çalışmanın nicel araştırma bölümü için, 15 ilden seçilen 304 Garanti BBVA müşterisi kadın girişimciyle, Şubat-Nisan 2014 tarihleri arasında görüşüldü. Kadın girişimcilerin iş deneyimlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşılması hedeflenen nitel bölümde ise 4 ilde, nicel araştırmaya dahil olmayan 34 Garanti BBVA müşterisi kadın girişimciyle, derinlemesine görüşme yapıldı.